Domů / Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy lze provést vyplněním níže uvedeného formuláře a jeho odesláním poštou nebo emailem na níže uvedenou adresu prodávajícího.

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e­mail, tel. číslo):

Adresát:

Prodávající: Bc. Stanilava Hladíková

IČ: 75821541

Se sídlem: Bohdalovská 178, 59214 Nové Veselí

email : obchod@ssport.cz

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne .......... jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ............

objednal zboží ..........., číslo objednávky ............, v hodnotě .......... Kč. Objednané zboží jsem

obdržel dne ...........

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím

internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň

Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši .......... Kč a ......... Kč za poštovné na můj bankovní

účet číslo ............. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V .......... dne ..........

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)

Přílohy:

Doklad o koupi